SSL

Certificaten

Wat is een SSL certificaat?

Alleen websites met een SSL certificaat worden door de gangbare browsers als ‘veilig’ aangemerkt. Met een SSL certificaat worden websites geverifieerd. Een geverifieerde website is te herkennen aan het slotje bovenin de adresbalk van je browser. In sommige browsers zoals Chrome worden websites zonder SSL als ‘Onveilig’ aangemerkt.

SSL staat voor Secure Sockets Layer. Een SSL certificaat versleutelt informatie die wordt doorgegeven tussen een website en bezoekers. Het vermindert het risico dat gevoelige informatie, zoals wachtwoorden of bankgegevens, wordt onderschept door onbevoegde partijen.

Images from Freepik

HTTPS://

SSL Certificaten;

Domeinvalidatie

Een Domain Validated certificaat heeft het kortste maar minst veilige proces. Hierbij wordt alleen gecontroleerd of de koper controle heeft over het domein en verder niets.

Bij een DV certificaat worden er dus geen bedrijfsgegevens in het certificaat opgenomen en wordt de aanvragende organisatie niet gecontroleerd op haar bestaan. Domein gevalideerde certificaten worden doorgaans binnen 15 minuten uitgegeven nadat men via EMAIL, FILE of DNS validatie heeft bewezen toegang te hebben tot het domein.

Images from Freepik

Domeinvalidatie

Een Domain Validated certificaat heeft het kortste maar minst veilige proces. Hierbij wordt alleen gecontroleerd of de koper controle heeft over het domein en verder niets.

Bij een DV certificaat worden er dus geen bedrijfsgegevens in het certificaat opgenomen en wordt de aanvragende organisatie niet gecontroleerd op haar bestaan. Domein gevalideerde certificaten worden doorgaans binnen 15 minuten uitgegeven nadat men via EMAIL, FILE of DNS validatie heeft bewezen toegang te hebben tot het domein.

Voorbeeldtekst. Klik om het tekstelement te selecteren.

Uitgebreide validatie

Bij een Extended gevalideerd certificaat behoort het meest uitgebreide validatie traject. Deze is vergelijkbaar met het OV validatietraject, echter worden de bedrijfsgegevens in meerdere bronnen met elkaar vergeleken en wordt er een EV contract (digitaal) getekend. De organisatiegegevens van een EV certificaat zijn met 1 klik opvraagbaar in de browser (browser afhankelijk). Extended gevalideerde certificaten worden doorgaans binnen 6 dagen vrijgegeven.

Domeinvalidatie

Een Domain Validated certificaat heeft het kortste maar minst veilige proces. Hierbij wordt alleen gecontroleerd of de koper controle heeft over het domein en verder niets.

Bij een DV certificaat worden er dus geen bedrijfsgegevens in het certificaat opgenomen en wordt de aanvragende organisatie niet gecontroleerd op haar bestaan. Domein gevalideerde certificaten worden doorgaans binnen 15 minuten uitgegeven nadat men via EMAIL, FILE of DNS validatie heeft bewezen toegang te hebben tot het domein.

Leveranciers 

van Certificaten

Images from Freepik